Telefon parafialny 01664 562101

Żywy Różaniec

RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

“Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego “Ojcze nasz” 10 “Zdrowaś Maryjo” i jednego “Chwała Ojcu”.
Każda “Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania
raz w miesiącu, przy “zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela
się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej “Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie “Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.
Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
→ w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
→ Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
→ Ofiarowania Pańskiego (2 II),
→ Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
→ Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
→ Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
→ w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
→ oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

TAJEMNICE RADOSNE
  1.  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie   (The Annunciation)
  2.  Nawiedzenie św. Elżbiety   (The Visitation)
  3.  Narodzenie Pana Jezusa  (The Nativity)
  4.  Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  (The Presentation)
  5.  Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni  (Finding in the Temple)

TAJEMNICE ŚWIATŁA
  6.  Chrzest Pana Jezusa w Jordanie  (The Baptism of Christ in the Jordan)
  7.  Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej  (The Wedding Feast at Cana)
  8.  Głoszenie przez Pana Jezusa Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia  (The Announcement of the Kingdom)
  9.  Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor  (The Transfiguration)
10.  Ustanowienie przez Pana Jezusa Eucharystii  (The Institution of the Eucharist)

TAJEMNICE BOLESNE
11.  Modlitwa i konanie Pana Jezusa w Ogrójcu  (The Agony in the Garden)
12.  Biczowanie Pana Jezusa  (The Scourging at the Pillar)
13.  Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa  (Crowning with Thorns)
14.  Dźwiganie krzyża  (Carrying of the Cross)
15.  Śmierć Pana Jezusa na krzyżu  (The Crucifixion)

TAJEMNICE CHWALEBNE
16.  Zmartwychwstanie Pana Jezusa  (The Resurrection)
17.  Wniebowstąpienie Pana Jezusa  (The Ascension)
18.  Zesłanie Ducha Świętego  (Descent of the Holy Spirit)
19.  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  (The Assumption)
20.  Ukoronowanie Matki Bożej w niebie  (The Coronation)