Telefon parafialny 01664 562101

Bierzmowanie

Kto nie przyjął jeszcze tego sakramentu a ukończył już 14 lat, 
może zgłosić się do ks. Proboszcza w celu przygotowania się do przyjęcia tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

CO TO JEST BIERZMOWANIE?

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej, to znaczy:

głębiej zakorzenia w Bożym synostwie (zob. Rz 8,15);

ściślej jednoczy z Chrystusem;

pomnaża dary Ducha Świętego;

udoskonala więź z Kościołem;

udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża;

bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć raz w życiu.

Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, wykazywać się dojrzałą wiarą, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty.

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

> budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem.

> dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie.

> odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA

Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się w każdej parafii. Obejmuje ono młodzież, która w bieżącym roku ukończy przynajmniej 14. rok życia.

Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania. Jego zadaniem jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.