Telefon parafialny 01664 562101

Chrzest święty

Sakrament Chrztu świętego

Miejscem udzielania sakramentu Chrztu Świętego 
jest polski kościół p.w. M.B. Częstochowskiej w Melton Mowbray


Chrzest udzielany jest w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 12.00

Do tego terminu proszę dostosować swoje wolne w pracy
i przyjazd chrzestnych czy inne okoliczności.

Dziecko należy zgłosić do chrztu przynajmniej miesiąc przed datą chrztu.
Chrzestni muszą mieć zaświadczenie od swoich proboszczów, że są praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności bycia rodzicem chrzestnym.

CO TO JEST CHRZEST?

Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej. Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu.

SKUTKI CHRZTU ŚW.

> odpuszczenie grzechu pierworodnego;
> odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych;
> odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej, jak i doczesnej;
> wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz darów Ducha Świętego;
> charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.

NADANIE IMIENIA

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

WARUNKI UDZIELANIA CHRZTU ŚW.

Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest żywa wiara osoby proszącej o chrzest lub rodziców w przypadku małego dziecka.

W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka (Proboszcz może udzielić chrztu tylko wtedy, gdy ma moralną pewność, że dziecko będzie wychowane po katolicku).

Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół.

Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

Dziecko można ochrzcić tylko w parafii do której jest się zapisanym, lub za pisemnym pozwoleniem proboszcza parafii, do której jest się zapisanym – jeśli chce się ochrzcić dziecko w parafii, do której się nie należy.

OBOWIĄZKI WYPŁYWAJĄCE Z PRZYJĘCIA SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej

Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.

Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.

Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o stronę materialną)

Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

RODZICE CHRZESTNI

Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania, dlatego powinni mieć ukończone 16 lat, być głęboko wierzącymi katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i Eucharystii.

Nie mogą pełnić roli chrzestnych:
–  osoby, które są w karach kościelnych,
– osoby, które nie praktykują swojej wiary, 
– osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego,
– rodzice dziecka.

Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić  funkcję rodzica chrzestnego.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z CHRZTEM ŚW.

Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej miesiąc przed planowanym chrztem – w naszej parafii chrzty udzielane są w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego /Birth certificate/, podać dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).

Przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania oraz do uczestniczenia w katechezie przedchrzcielnej.

Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.


Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.