Telefon parafialny 01664 562101

Loughborough – 2022 – Jubileusz Klubu Polskiego

8 października 2022 r. delegacja Archiwum IPN uczestniczyła w oficjalnych obchodach Złotego Jubileuszu Polskiego Klubu w Loughborough – ośrodka kultywowania polskich tradycji na obczyźnie oraz życia społecznego i kulturalnego Polonii. Podczas uroczystości zaprezentowany został projekt IPN „Archiwum Pełne Pamięci”, odbył się także wernisaż wystawy poświęconej gen. Stanisławowi Sosabowskiemu.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele miejscowej Polonii, burmistrz Charnwood, radna Jennifer Tillotson oraz Michał Mazurek, konsul generalny RP w Manchesterze wraz ze współpracownikami, a także pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej z Marzeną Kruk, dyrektor Archiwum IPN.

O godzinie 13.00 odbyła się msza święta w intencji fundatorów ośrodka, którą odprawili księża: Krzysztof Zalewski, proboszcz parafii w Melton Mowbray i Loughborough, i Tadeusz Kordys, proboszcz Parafii Polskiej w Leicester. W uroczystej mszy wzięli udział sybiracy, harcerze, chór parafialny Parafii Polskiej w Leicester oraz Zespół Pieśni i Tańca „Polesie”.

Po mszy uroczyście odsłonięta została tablica poświęcona pamięci fundatorów ośrodka polonijnego w Loughborough w 50. rocznicę powstania Polskiego Klubu i 73. rocznicę powstania Polskiego Ośrodka Katolickiego.

Tytuł Honorowego Prezesa Polskiego Klubu w Loughborough otrzymał Jerzy Kowalski, sybirak, od 1952 r. aktywnie zaangażowany w działalność polonijną, współzałożyciel i współfundator Ośrodka Polskiego – The Polish Social Club w Loughborough, a także długoletni wiceprezes tego ośrodka i członek Rady Ośrodka i Rady Parafialnej. Tytuł Honorowego Prezesa w imieniu pana Jerzego odebrała jego żona – Zuzanna Kowalska.

Dla dzieci i młodzieży zorganizowano gry i zabawy z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych IPN: kolorowanek patriotycznych i mapy do nauki historii w postaci puzzli „Czwarty rozbiór Polski”. Pakiet gier edukacyjnych IPN został przekazany na potrzeby polskiego hufca harcerskiego w Loughborough/Leicester.

Organizatorami wydarzenia byli: Małgorzata Khrais, dyrektor The Polish Social Club w Loughborough, oraz Konsulat Generalny RP w Manchesterze we współpracy z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.