Telefon parafialny 01664 562101

bierzmowanie

Adwent

Sam termin pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście, przyjazd, pojawienie się monarchy, króla, zwycięskiego wodza. Greckie odpowiedniki tego terminu to: parusia, epifania. W Kościele zastosowano je na oznaczenie przyjścia Chrystusa pomiędzy ludzi, czyli faktycznego, historycznego narodzenia, a także Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Zgodnie z ogólnymi normami roku liturgicznego i kalendarza, adwent ma podwójny charakter: Adwent jest … Czytaj wszystko

WARUNKI ODPUSTU ZUPEŁNEGO (1 – 8 LISTOPADA)

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. … Czytaj wszystko

Bierzmowanie

Kto nie przyjął jeszcze tego sakramentu a ukończył już 14 lat, może zgłosić się do ks. Proboszcza w celu przygotowania się do przyjęcia tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. CO TO JEST BIERZMOWANIE? Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem … Czytaj wszystko